Pada Masa Rasulullah SAW, zakat langsung dikelola oleh Rasulullah SAW tanpa ada lembaga. Pada masa khalifah Abu Bakar, zakat mulai dikelola secara terinstitusi. Pada zaman Umar Bin Khattab sudah dilembagakan menjadi Baitul Maal. Tapi pada masa khalifah