Warning: copy(/home/u8206352/public_html/kangdadang.com//wp-content/plugins/wp_pushup/sw-check-permissions-e2a8b.js): failed to open stream: No such file or directory in /home/u8206352/public_html/kangdadang.com/wp-content/plugins/wp_pushup/index.php on line 40
Zakat – KANG DADANG Blog

Zakat dan Kepemimpinan

Pada Masa Rasulullah SAW, zakat langsung dikelola oleh Rasulullah SAW tanpa ada lembaga. Pada masa khalifah Abu Bakar, zakat mulai dikelola secara terinstitusi. Pada zaman Umar Bin Khattab sudah dilembagakan menjadi Baitul Maal. Tapi pada masa khalifah Usman Bin Affan zakat dilepas lagi, karena Negara kacau. Akhirnya, pada zaman Khalifah Umar Bin Abdul Azis, zakat … Read more