Mencari nama yang baik untuk anak

Kebetulan bulan ini menginjak minggu ke 36 dari kehamilan isteri saya, perkiraan bulan januari akan segera melahirkan. Sesuai kesepakatan jika anak tersebut laki-laki sayalah yang harus memberi nama, jika perempuan isteri sayalah... Read more »