Category: Microsoft OneNote

Tahukah anda Microsoft OneNote? Tahukah anda cara menggunakan  Microsoft OneNote? Microsoft OneNote bisa anda jumpai di komputer atau laptop yang menggunakan Microsoft Office 2007 atau Microsoft Office 2010. Banyak dari anda yang kurang memahami fungsi Microsoft OneNote dan bagaimana menggunakannya, sehingga akhirnya OneNote hanya sebagai aksesoris belaka di dekstop anda. Padahal aplikasi ini adalah program yang sangat hebat. Microsoft OneNote…